Monday, July 2, 2012

Mytdödaren 1: Hälften av Greklands poliser röstar nynazistiskt

Under beteckningen "mytdödaren" tänker jag ta kål på moderna myter som florerar, både på nätet och i dagstidningar, och där upphovsmannen glömt att göra faktakollen.

En myt som florerat på internet ett bra tag nu är att 50 procent av poliserna i Grekland röstade på det nynazistiska partiet Gyllene gryning (länk, länk, länk, länk). Denna uppgift användes också i Aftonbladets ledare häromdagen, fast då om Atens poliser istället för Greklands. Uppgiften ska komma från den grekiska dagstidningen To Vima, men ingen källa ger någon direktlänk. Bara det är ett orostecken. Flera av källorna anger dock hur To Vima ska ha kommit fram till denna upptäckt.

Precis som alla moderna demokratier har Grekland valhemlighet. Hur kan To Vima då veta hur just poliser har röstat?

Det kan de naturligtvis inte. Däremot finns det ett intressant undantag i den atenska vallagen som gör att grekiska poliser inte behöver rösta där de bor. Om de tjänstgör utanför sin hemkommun kan de skriva upp sig på en speciell röstlista och istället rösta där de arbetar. I varje vallokal finns det därmed information om hur många utomstående poliser som röstat just där. Och i vallokalerna runt upploppspolisstationen Ellas var 20-30 procent av de röstande utomstående poliser. Där fick också Gyllene gryning många röster. Det handlar om 13-19 procent, jämfört med cirka 6 procent för riket som helhet.
Utgår man från antagandet att övriga väljare röstat exakt som rikssnittet innebär det att nästan hälften av poliserna röstade på Gyllene gryning. Men det förutsätter alltså att de övriga väljarna inte avviker alls från det nationella genomsnittet, vilket är ett högst osannolikt antagande.


Finns det något som tyder på att dessa väljare skulle avvika radikalt från snittet?

Ganska mycket skulle jag säga. Det faktum att mer än en femtedel av väljarna i dessa valdistrikt är utomstående poliser säger väl en hel del. Det handlar om stadsdelar i Aten som är hårt drabbade av upplopp och våldsamheter i samband med den ekonomiska krisen. Så hårt drabbade att poliser inkallade från andra kommuner utgör en mätbar och betydande minoritet i valen. Extremism odlas ofta där situationen känns hopplös. Och det gör den troligen för de invånare som får se sina stadsdelar förstöras i våldsamma upplopp.


Så för att sammanfatta:
Att femtio procent av Greklands poliser är nynazistiska bygger på en högst hypotetisk beräkning som utgår från antagandet att de atenare som fått se våldsamma upplopp slå sönder deras kvarter röstar exakt likadant som grekerna i övrigt. 

No comments:

Post a Comment