Tuesday, December 18, 2012

Som fan läser bibeln - eller som Aftonbladet läser Centerpartiets idéprogram.

Jag har inte köpt en kvällstidning på åratal. Av goda skäl. Den sensationsjournalistik, byggd på lösa faktamässiga grunder, som genomsyrar kvällspressen ligger inte långt från skvallertidningars fiktion. Dagens ledartext om Centerpartiets idéprogram är inget undantag. Anders Lindberg har lyckats koka ihop ett sammelsurium av halvsanningar, skarvningar och direkta lögner för att få programmet att framstå som så radikalt och ensidigt som möjligt. Låt oss gå igenom texten och se hur den håller för fakta.

Anders Lindberg beskriver idéprogrammet som "ideologiskt renlärigt. Centerpartiet kallar sig liberalt men frågan är om inte libertarianskt vore en bättre beteckning." Detta förstärks i slutet av ledaren med texten "Programmet rör sig i en politisk idévärld där skatt i grunden är stöld och staten existerar eftersom medborgarna avstått makt i utbyte mot beskydd."

Så låt oss läsa vad det står i idéprogrammet om skatt och om statens roll. Vi börjar med skatt:

"Det offentliga samhället har rätt att beskatta medborgarna för att finansiera gemensamma offentliga angelägenheter. Beskattning begränsar dock människors självbestämmande, och därför måste skattemedel användas varsamt så att de bidrar till att stärka människors frihet och självbestämmande." (s.6)

Det lät ju liberalt förvisso, men "skatt är stöld"? Ganska långt därifrån. Tvärtom framhålls ju behovet av offentliga angelägenheter och senare i programmet framhålls också hur regionernas beskattningsrätt ger dem möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov.

"Genom decentraliserad lagstiftnings- och beskattningsrätt får varje del av Sverige redskap för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar."

Så där får Anders Lindberg direkt underkänt. Står det någonstans då att staten i grunden existerar för att  "medborgarna avstått makt i utbyte mot beskydd."? På sidan 11 i idéprogrammet finns väl den närmaste formuleringen:

"Staten finns i grunden till för att försvara människors fri- och rättigheter." (s.11)

Men Lindbergs tolkning faller hårt om man betänker vilka fri- och rättigheter det är som behandlas i programmet.

Människor har en rad grundläggande behov. Mat, kläder, tak över huvudet och vård i händelse av sjukdom är exempel på nödvändigheter som alla ska ha rätt till. (s.6)

Rätten till rent vatten, ren luft och en giftfri miljö är grunden för liv och hälsa. (s.6)

Diskriminering hindrar människor från att förverkliga sin fulla potential, därför kan diskriminering 
aldrig accepteras. Alla människor har samma grundläggande rättigheter. (s.7)

Bara för att nämna några. Återigen är programmet hyfsat liberalt, men långt ifrån den nattväktarstatslibertarianism som Anders Lindberg försöker få det att verka som.

Den här typen av direkta felaktigheter om programmet blandas hejvilt med förslag som tas bort från sin kontext för att verka betydligt mer radikala än de i verkligheten är. Som exempelvis skriver Lindberg så här: "Centerpartiet öppnar även för att ta bort skolplikten [och] avskaffa anställningsskyddet. Dessa förslag beskrivs också som direkt verklighetsfrämmande att implementera i praktisk politik. Men satta i sin kontext är de betydligt mildare. Så här lyder idéprogrammets text om skolplikten:

"I ett tillstånd av globalitet där arbetsmarknaden vidgats till att omfatta hela världen är det omodernt att garantera barnens rätt till utbildning genom att mäta tiden i klassrummet" och därför anser Centerpartiet"att dagens skolplikt, som utgår från barnets plikt att gå i skolan, bör förändras till en läroplikt". (s.14)

Skolplikten ska alltså tas bort, men den ska ersättas med en läroplikt. Så har det exempelvis sett ut i Danmark de senaste 198 åren. Lindberg som avvisar förslaget som "verklighetsfrämmande" kanske skulle ta sig en resa över Öresundsbron?

Vad gäller att avskaffa anställningsskydd står det såhär i programmet:
"Centerpartiet eftersträvar en modell där spelreglerna för arbetsmarknaden fastställs av arbetsmarknadens parter i stället för genom lagstiftning. Detta skapar en mer flexibel och långsiktigt hållbar arbetsmarknad. Det innebär också att delar av den lagstiftning som omgärdar arbetsmarknaden behöver avvecklas."

Eller som den här politiken var känd fram till mitten av 70-talet: "den svenska modellen". Än idag är Sverige ett av få länder som exempelvis inte har någon minimilön och där anställningsskyddet till stor del regleras utanför lagen.

Vad som är än mer befläckande än att Lindberg inte verkar ha brytt sig om att läsa igenom idéprogrammet är att han inte heller verkar ha förstått vad ett idéprogram är för något. Detta trots att han i kommentarsfältet länkar till en sida som förklarar skillnaden mellan idéprogram och partiprogram. Idéprogrammet, som detta är, beskriver de visioner och utopier som partiet arbetar gentemot. Partiprogrammet är det praktiska handlingsprogrammet som förklarar den politik som skulle kunna genomföras under överskådlig tid. Ändå behandlar Lindberg förslagen som om de vore dagspolitiska utspel och kallar programmet genomgående för "partiprogram".

"Förslaget till partiprogram är politisk teori på hög nivå, de stora filosoferna talar mellan raderna, men som praktisk politik är det helt verklighetsfrämmande."

Japp. Eftersom det inte är menat som praktisk politik är det kanske inte så konstigt. 

Att skriva en ledare om Centerpartiets idéprogram utan att varken ha läst igenom programmet ordentligt eller förstått meningen med programmet var kanske inte så lyckat ändå?


Som en liten sidonotering tycker jag att idéprogrammet i grunden är bra. Det är liberalt (men knappast libertarianskt) och många av de saker som upprör Anders Lindberg (typ att folk bör få gifta sig med vilka de vill och själv välja vem som ska ärva dem) tycker jag borde vara självklart redan idag. Lite finslipning så kan det bli riktigt bra.

1 comment: